Οι εφαρμογές της ανίχνευσης δικτύων είναι αρκετά διαδεδομένες στον χώρο της αρχαιολογίας. Με την χρήση ειδικών μηχανημάτων μπορεί να διαπιστωθεί η ύπαρξη αρχαίων και ανάλογα με το αποτέλεσμα να γίνει ανασκαφή ή χαρακτηρισμός και αποδέσμευση κάποιου χώρου.

Πολύ σημαντική είναι η ανίχνευση, καταγραφή και χαρτογράφηση δικτύων όπως ύδρευσης-άρδευσης, καλωδίων τηλεφώνου ή ρεύματος, υγραερίου κλπ.

georadar3

Στην Γεωλογία η χρήση των Γεωραντάρ δίνει την δυνατότητα προσδιορισμού πιθανών σχηματισμών και του πάχους τους. Το Γεωραντάρ λειτουργεί εκπέμποντας έναν ηλεκτρομαγνητικό παλμό ο οποίος ανακλάται σε κάθε διεπιφάνεια που χωρίζει περιοχές με διαφορετική διηλεκτρική σταθερά. Έτσι ανάλογα με την αντίσταση που παρουσιάζει το κάθε σημείο μπορούμε να προχωρήσουμε σε συμπεράσματα σχετικά με το υλικό από το οποίο αποτελείται, καθώς και το πάχος αυτού.