Ποιο είναι το κόστος της επένδυσης;
Το κόστος διαμορφώνεται ανάλογα με την εγκατεστημένη ισχύ, τον τύπο του φωτοβολταϊκού συστήματος και την επιφάνεια εφαρμογής. Για 10 kW είναι συνήθως κοντά στα 40.000€ και μπορεί να φθάσει μέχρι 45.000€
Το κόστος της επένδυσης καλύπτεται στο 100% από τραπεζικό δανεισμό, με πολύ προνομιακό επιτόκιο και χωρίς προσημείωση.

Τι θα κερδίζω;
Όλη η ενέργεια που θα παράγεται θα πωλείται στην ΔΕΗ έναντι 0,55€ ανά κιλοβατώρα (kWh). Η τιμή αυτή ισχύει εγγυημένα για 25 χρόνια και ισχύει για συμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν μέχρι τέλος του 2011.

Ο οικιακός μικροπαραγωγός ηλιακού ηλεκτρισμού απαλλάσσεται από το άνοιγμα βιβλίων στην εφορία. Τα έσοδα από την πώληση της ενέργειας δεν φορολογούνται και με βάση τον ισχύοντα νόμο δικαιούται επιπλέον και έκπτωση δαπανών από το εισόδημα (εκπίπτει 20% της δαπάνης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού μέχρι και 700€ ανά σύστημα).

Μέση ετήσια παραγωγή 13.500kWh
Κόστος επένδυσης 43.000€
Απαραίτητο κεφάλαιο 0,00%
Ποσοστό τραπεζικού δανεισμού 100%
Τιμή πώλησης kWh 0,55€
Ετήσια έσοδα 7.425€
Ετήσιος φόρος εσόδων 0,00%
Έσοδα 25ετίας 185.625€
Περίοδος απόσβεσης επένδυσης 6-9 έτη