Η κατηγορία αυτή αφορά εταιρίες οι οποίες είτε είναι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κάποιου κτιρίου. Θα μπορούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά στο εν λόγω κτίριο, είτε στη στέγη του είτε στα όψεις του είτε να τα ενσωματώσουν στο κέλυφος. Δεν υπάρχει περιορισμός στην εγκατεστημένη ισχύ, παρά μόνο από το διαθέσιμο κεφάλαιο και το διαθέσιμο χώρο.

Η ύπαρξη εταιρίας είναι υποχρεωτική;
Ναι. Διότι θα πρέπει να κόβεται τιμολόγιο για την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ιδιώτες μπορούν ιδρύοντας εταιρία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, με την ύπαρξη εταιρίας, κάθε έτος για 10 χρόνια θα μπορεί να μπαίνει στα έξοδα της εταιρίας το 10% του κόστους επένδυσης ως απόσβεση παγίων. Αυτό θα μειώνει σημαντικά τη φορολογία που αντιστοιχεί στο εκάστοτε εισόδημα από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας.

Αν έχω ήδη εταιρία, θα πρέπει να ιδρύσω άλλη;
Όχι. Απλά θα πρέπει να προστεθεί ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αντιστοιχεί την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, η άποψή μας είναι, αν είναι εφικτό, να ιδρύεται νέα εταιρία με αποκλειστικό σκοπό την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό το συνιστούμε γιατί η πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας θα αποφέρει ένα σταθερό και δεδομένο εισόδημα. Αν λοιπόν αυτό φαίνεται ως εισόδημα σε μια εταιρία που για οποιαδήποτε λόγω καταστεί προβληματική, τότε το εισόδημα αυτό και ο πάγιος εξοπλισμός θα κινδυνεύουν με κατάσχεση από τους οφειλέτες.