Ποιους αφορά
Αφορά οικιακούς καταναλωτές και μικρές επιχειρήσεις που επιθυμούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά ισχύος έως 10 kW στο δώμα ή στην στέγη του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων των στεγάστρων βεραντών.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις
Οι προϋποθέσεις για να μπορεί κάποιος να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά στον χώρο του είναι:

  • Να έχει στην κυριότητά του τον χώρο στον οποίο θα γίνει η εγκατάσταση
  • Να έχει μετρητή της ΔΕΗ στο όνομά του ή στον κοινόχρηστο λογαριασμό της πολυκατοικίας σε περίπτωση συλλογικής εγκατάστασης

Σημαντικό επίσης είναι, ο χώρος στον οποία θα γίνει η εγκατάσταση να είναι 100% ασκίαστος έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο μέγιστος βαθμός απόδοσης.

Μένω σε πολυκατοικία, μπορώ να εγκαταστήσω φωτοβολταϊκά;
Στην περίπτωση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτιρίου (ταράτσα), επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός και μόνο συστήματος και πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω όροι. Είτε να συμφωνήσουν εγγράφως οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες, είτε το φωτοβολταϊκό να εγκατασταθεί εξονόματος όλων των ιδιοκτητών (τους οποίους στην περίπτωση αυτή εκπροσωπεί ο διαχειριστής). Αν η ταράτσα είναι κοινόκτητη και οι κύριοι του χώρου αυτού θέλουν να τον παραχωρήσουν σε κάποιον άλλο ιδιοκτήτη του κτιρίου που δεν έχει δικαιώματα στην ταράτσα, μπορούν να το κάνουν. Αν το σύστημα μπει στο στέγαστρο βεράντας διαμερίσματος, προφανώς μπορούν να μπουν περισσότερα από ένα συστήματα σε μία πολυκατοικία.