Το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης φωτισμού είναι σε θέση να αξιοποιεί πλήρως τα δεδομένα, σχετικά με τα επίπεδα του φυσικού φωτισμού, κάθε μέρα και κάθε ώρα, προσαρμόζοντας αυτόματα την λειτουργία των λαμπτήρων LED στα επιθυμητά επίπεδα. Έτσι καθώς η ημέρα μεγαλώνει ή μικραίνει ανάβουν ακριβώς την ώρα που πρέπει, χωρίς να απαιτείται ανθρώπινη παρέμβαση για τις σχετικές ρυθμίσεις, οι οποίες χωρίς το σύστημα διαχείρισης είναι εξαιρετικά χρονοβόρες και φυσικά δεν είναι πρακτικό να γίνονται σε καθημερινή βάση. Αποτέλεσμα είναι η μείωση των ωρών λειτουργίας των λαμπτήρων και η περεταίρω εξοικονόμηση πόρων κατά ένα ποσοστό 25%, τόσο από μειωμένη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος όσο και από τον περιορισμό της χρήσης των λαμπτήρων, οπότε και της φθοράς τους.