Η πολυετής παρουσία της AVMap στον χώρο της πληροφορικής σε συνδυασμό με την πολύ μεγάλη ποικιλία σε προϊόντα λογισμικού που διαθέτουμε, μας καθιστά τους ιδανικούς συνεργάτες για να καλύψουμε τις εξειδικευμένες ανάγκες του Ιδιωτικού, του Δημόσιου τομέα, αλλά και του επιστημονικού προσωπικού των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Με περισσότερα από 12 χρόνια ενεργής παρουσίας στον χώρο της πληροφορικής στην Ελλάδα, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ειδικές επαγγελματικές εφαρμογές λογισμικού για όλους τους τομείς:

Ανήκετε στο δημόσιο τομέα;

 • Εφαρμογές GIS
 • Διαχείριση Δικτύων
 • Διαχείριση Πόρων
 • Διαχείριση Περιβάλλοντος
 • Συστήματα Έγκαιρης Προειδοποίησης
 • Διαχείριση Γραφείου
 • Διαχείριση Αρχείου
 • Διαχειριση Αποθήκης
 • Διαχείριση Στόλου Οχημάτων

Ανήκετε στον ιδιωτικό τομέα;

 • Εφαρμογές GIS
 • Διαχείριση Γραφείου
 • Διαχείριση Αρχείου
 • Διαχειριση Αποθήκης
 • Διαχείριση Στόλου Οχημάτων

Χρειάζεστε εξειδικευμένα επιστημονικά λογισμικά;

 • Γεωγραφικές εφαρμογές
 • Γεωλογικές εφαρμογές
 • Περιβαλλοντικών εφαρμογές
 • Υδρολογικές Εφαρμογές
 • Διαχείρισης οικονομικών δεδομένων (συμβατό με την τήρηση αρχείου του ΕΛΚΕ)
 • Διαχείρισης συνεργασιών
 • Διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ειδικές προσαρμογές ανάλογα με το είδος του έργου)