Ένα παράδειγμα εφαρμογής GIS έγκαιρης προειδοποίησης είναι αυτό της Ιαπωνίας.
Το σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης συνίσταται σε µια σειρά πανεθνικών αισθητήρων που ανιχνεύουν τα πρώτα κύµατα και τα χρησιµοποιούν ώστε να µεταδώσουν πληροφορίες για το µέγεθος και το επίκεντρο του σεισµού στην ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Από εκεί στέλνεται προειδοποίηση στους σταθµούς της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, καθώς και στα κινητά τηλέφωνα. Οσοι βρίσκονται εγγύτερα στο επίκεντρο θα έχουν ελάχιστο ή και καθόλου χρόνο να αντιδράσουν. Οσοι όµως είναι πιο µακριά θα δουν την προειδοποίηση αρκετά δευτερόλεπτα προτού φτάσει σε αυτούς ο σεισµός. Το ζητούµενο είναι να προλάβουν τα τρένα να σταµατήσουν, οι αυτοκινητιστές να κάνουν στην άκρη, οι εργάτες στα εργοστάσια να ασφαλίσουν τα µηχανήµατα, οι χειρουργοί να φροντίσουν τον ασθενή, ο απλός κόσµος να αναζητήσει καταφύγιο κάτω από τραπέζια, γραφεία και κάσες πόρτας.

Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς το GIS μπορεί να προβλέψει πιθανό σενάριο εξέλιξης. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία του σεναρίου είναι το είδος της βλάστησης, το ανάγλυφο του εδάφους, η ένταση και η κατεύθυνση των ανέμων κα.
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα χρήσης Palmtops με κεραία GPS από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, ώστε να στέλνουν στον GIS Server του κέντρου επιχειρήσεων άμεσες πληροφορίες από τον χώρο του συμβάντος, παρέχοντας στους επικεφαλής πλήρη εικόνα της κατάστασης.