Κράτος

 • Ανάδειξη και προβολή περιοχής ως τουριστικός προορισμός πολιτιστικού ενδιαφέροντος
 • Διείσδυση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον τομέα του πολιτισμού, του τουρισμού και του αθλητισμού
 • Ενίσχυση τοπικών συλλόγων και ομάδων με ελάχιστη προσπάθεια συντήρησης και ανανέωσης του συστήματος
 • Μεγιστοποίηση επικοινωνίας με το συναλλασσόμενο κοινό – δημιουργία δυναμικού περιβάλλοντος συνεργασίας
 • Δραστική μείωση κόστους, χρόνου συναλλαγής, πόρων και γραφειοκρατίας
 • Αξιοποίηση υφιστάμενης υποδομής δήμου
 • Ομογενοποίηση υπηρεσιών σε μία ενιαία πλατφόρμα

Δημόσια Διοίκηση

 • Αναβάθμιση και διευκόλυνση της κεντρικής διαχείρισης πολιτιστικών, τουριστικών, αθλητικών θεμάτων
 • Αύξηση της αποδοτικότητας και τεχνογνωσίας μέσω της χρήσης σύγχρονων – αυτοματοποιημένων εργαλείων
 • Αύξηση της αξίας των υπηρεσιών που παρέχει ο δήμος στους οργανισμούς που αναπτύσσουν πολιτιστική,τουριστική, αθλητική δραστηριότητα στην περιοχή, καθώς και στους πολίτες του.
 • Καθοριστική εμπλοκή στην συνδιαχείριση, ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά, την λαογραφία, την αρχαιολογία, τον αθλητισμό.

Πολίτες

 • Σύνδεση της τοπικής κοινωνίας με τα τοπικά έθιμα, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό
 • Σύνδεση τοπικής κοινωνίας με εθνικά και διεθνή κέντρα πληροφόρησης
 • Παροχή εναλλακτικών τρόπων ψυχαγωγίας
 • Ενίσχυση της κοινωνικής δράση των πολιτιστικών φορέων, των εταιρειών οργάνωσης εκδηλώσεων, των θεατρικών ομάδων, των αθλητικών συλλόγων, των συλλόγων παραδοσιακών χορών, κτλ.
 • Μείωση του ψηφιακού χάσματος σε όλες του τις βαθμίδες
 • Περιορισμός των κοινωνικών ανισοτήτων και σημαντική διευκόλυνση στην συμμετοχή και παρακολούθηση πολιτιστικών δρώμενων ιδιαίτερα σε ΑΜΕΑ, κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών και άτομα με οικονομικά προβλήματα

Επιχειρηματικότητα

 • Αύξηση της επισκεψιμότητας, του τουρισμού, της γενικότερης οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης.
 • Ενίσχυση της ανάπτυξης της τοπικής επιχειρηματικότητας.
 • Ενίσχυση του επιστημονικού ενδιαφέροντος και ανάπτυξη έρευνας για την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής
 • Εκσυγχρονισμός της προβολής και ανάδειξης του πολιτισμικού και επιχειρηματικού προφίλ της περιοχής
 • Παροχή κινήτρων επιχειρηματικών επενδύσεων στη περιοχή
 • Απλοποίηση γραφειοκρατικών διαδικασιών, μέσω απρόσκοπτων και άμεσων διαδικασιών