Το σύστημα αναπτύσσεται είτε από μηδενική βάση στην περίπτωση που ο φορέας δεν έχει υφιστάμενα δεδομένα, είτε εναρμονίζεται με υφιστάμενες ψηφιακές υπηρεσίες που συνδυάζουν τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS) και τις τεχνολογίες του διαδικτύου.

Τα δεδομένα που καταγράφονται αφορούν σε:

  • Πολεοδομικά δεδομένα (διοικητικά όρια του Δήμου, οδικό δίκτυο, σχέδιο πόλης, διαγράμματα πράξεων και πινάκων, τομείς χρήσεων γης και όρων δόμησης, συντελεστές δόμησης, αξιοποίησης, κάλυψης κ.ά.)
  • Χωροταξικά δεδομένα (αρίθμηση κτιρίων, ταχυδρομικοί κώδικες)

Το σύστημα διασφαλίζει τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών μέσα από ένα διαλειτουργικό και φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον αναφορικά με την αναζήτηση πολεοδομικών δεδομένων, αδειών, ιστορικού ιδιοκτησιών μιας γεωγραφικής ζώνης με δυνατότητα εφαρμογής τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

Τα υποσυστήματα που αναπτύσσονται είναι τα εξής:

  • Εξυπηρετητής Δεδομένων (database server)
  • Εξυπηρετητής Εφαρμογών (application server)
  • Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (GIS)
  • Δημοτική Πύλη