Στις περιοχές που προστατεύονται από διεθνείς συνθήκες (πχ Natura) η χρήση ενός διαχειριστικού συστήματος GIS εποπτείας και παρακολούθησης είναι επιβεβλημένη. Η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής αποτυπώνονται και παρακολουθούνται διαρκώς. Μέσω τηλεμετρίας λαμβάνονται, περιοδικά, στοιχεία στοιχεία για την στάθμη και την ποιότητα του νερού σε λίμνες και ποτάμια. Μέσω αισθητήρων λαμβάνονται μετρήσεις και πληροφορίες για τις επικρατούσες ατμοσφαιρικές συνθήκες, ενώ μέσω καμερών εποπτεύεται πλήρως η περιοχή. Το σύνολο των πληροφοριών οργανώνεται και παρουσιάζεται σε περιβάλλον Γεωγραφικού συστήματος Πληροφοριών

Ένα πρόσφατο υλοποιημένο σύστημα Περιβαλλοντικής Προστασίας που εφαρμόστηκε στην χώρα μας είναι το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Περιβαλλοντικής Προστασίας του Νομού Καστοριάς που ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2008.