Παρέχονται βασικές γνώσεις για τα GIS και την χρήση τους.

Ύλη
Ο εκπαιδευόμενος εξοικειώνεται με τις θεμελιώδεις έννοιες των GIS μέσα από ένα συνδυαστικό μοντέλο θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης. Γνωρίζει τις έννοιες των συντεταγμένων, των προβολικών συστημάτων, των χαρτογραφικών συμβόλων, την διαδικασία της χαρτογράφησης, της γεωαναφοράς, της ψηφιοποίησης. Ανατρέχει σε απτά παραδείγματα εφαρμογών GIS του δημόσιου, ιδιωτικού και ερευνητικού τομέα. Μαθαίνει για τις απεριόριστες χρήσεις των GIS και συζητάει με ειδικούς συνεργάτες μας που εφαρμόζουν τα GIS στην καθημερινότητά τους. Αναγνωρίζει την χρήση και την διαφορά, την μέθοδο υλοποίησης και το αποτέλεσμα ενός ευπαρουσίαστου χάρτη, ενός χρηστικού χάρτη,  ενός τουριστικού χάρτη, ενός χάρτη επικινδυνότητας φυσικών καταστροφών, ενός συνδυαστικού χάρτη πολύτιμο εργαλείο του τοπογράφου, του γεωλόγου, του αρχαιολόγου, του μηχανικού.

Διάρκεια
6 ώρες

Κόστος
300€/άτομο
Έκπτωση 15% για 1 + 1 άτομο
Ειδικές προσφορές για ομαδικές εκπαιδεύσεις στελεχών φορέων, δήμων, εταιρειών.

6 ώρες εκπαίδευσης + δώρο 1 ώρα συζήτηση με επαγγελματίες χρήστες GIS. Που εργάζονται. Με τι ασχολούνται. Δυσκολίες απορρόφησης στον εργασιακό χώρο και πλεονεκτήματα της χρήσης των GIS.