Παρέχονται εξειδικευμένες γνώσεις για τα GIS με βασικό εργαλείο το πακέτο ArcGIS (ArcView/ArcEditor/ArcInfo).

Ύλη
Εισαγωγή - δημιουργία επιπέδων πληροφορίας (add data, arc catalog), πληροφορίες επιπέδων πληροφορίας (info tool), γεωαναφορά εικόνας (add x,y,data), ψηφιοποίηση αντικειμένων, αναζητήσεις γραφικών και περιγραφικών δεδομένων (select by attributes), δημιουργία χάρτη εκτύπωσης (layout), γεωκοδικοποίηση (geocoding), σύνθετες αναζητήσεις (SQL queries), μαθηματικές πράξεις αντικειμένων (analysis tools), μαθηματικές πράξεις ψηφιδωτών αρχείων (raster calculator), θεματικοί χάρτες (topology), δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους (surface)

Διάρκεια
18 ώρες

Κόστος
530€/άτομο
Έκπτωση 15% για 1 + 1 άτομο
Ειδικές προσφορές για ομαδικές εκπαιδεύσεις στελεχών φορέων, δήμων, εταιρειών.