Ύλη
Δημιουργία επιπέδου πληροφορίας (New table), επίδειξη επιπέδων πληροφορίας (layer control), πληροφορίες επιπέδων πληροφορίας (infotool), γεωαναφορά εικόνας (register), ψηφιοποίηση αντικειμένων, αναζητήσεις γραφικών και περιγραφικών δεδομένων (queries), δημιουργία χάρτη εκτύπωσης (layout), γεωκωδικοποίηση (Geocoding), σύνθετες αναζητήσεις (SQL queries), μαθηματικές πράξεις αντικειμένων, δημιουργία ζωνών επιρροής, ένωση αντικειμένων, διαχωρισμός, διαγραφή τμήματος (buffers, combine, erase, erase outside, split), λειτουργίες βάσης δεδομένων, δημιουργία θεματικών χαρτών (Thematic maps), λειτουργίες χάρτη εκτύπωσης: εισαγωγή εικόνων, πινάκων, προσαρμογή κλίμακας (layout).

Διάρκεια
16 ώρες

Κόστος
400€/άτομο
Έκπτωση 15% για 1 + 1 άτομο
Ειδικές προσφορές για ομαδικές εκπαιδεύσεις στελεχών φορέων, δήμων, εταιρειών.

Συνεργασίες και δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης δίπλα σε επαγγελματίες