Ο ALOS εκτοξεύθηκε 24 Ιανουαρίου 2006, είναι ένας από τους μεγαλύτερους δορυφορικούς παρατηρητές της γης έχει τη δυνατότητα να συλλέγει παγχρωματικές εικόνες με ανάλυση 2.5 μέτρα και πολυφασματικές εικόνες με 10 μέτρα ανάλυση.

Ανασκόπηση

Εταιρία: ESA
Εκτόξευση: 24/01/2006
Ύψος τροχιάς: 692Km
Ανάλυση: 2.5m παγχρωματικό / 10m πολυφασματικό

Παραδείγματα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Design and Specifications

Launch Information

Date: January 24, 2006
Launch Vehicle: H-IIA Rocket
Launch Site: Tanegashima Space Center

Orbit

Sub cycle: 2 days
Altitude: Approximately 692km (above the equator)
Inclination: Approximately 98.2 degrees

Resolution

2.5m panchromatic
10m multispectra

Satellite Weight

Approximately 4,000kg (at Lift-off)

Power

Approximately 7,000W (End of Life)

Designed Life

3 to 5 years
Sun Synchronous Sub-Recurrent Orbit
Recurrent Period: 46 days

Revisit

Anywhere within two days
Near the equator: about 60% of the area within one day
At latitudes 35º: about 70% of the area within one day
At latitudes larger than 55º: any place every day