Προέρχεται από την ελληνική λέξη εικόνα, είναι ο πρώτος εμπορικός δορυφόρος του πλανήτη που είναι σε θέση να λαμβάνει ασπρόμαυρες (παγχρωματικός) εικόνες με ανάλυση 82 εκατοστά και πολυφασματικές εικόνες με 4 μέτρα ανάλυση.Εικόνες από τους δύο αισθητήρες μπορούν να συγχωνευθούν και να δημιουργήσουν ενός μέτρου έγχρωμες εικόνες.

Ανασκόπηση

Εταιρία: GeoEye
Εκτόξευση: 24/09/1999
Ύψος τροχιάς: 681Km
Ανάλυση: 82cm παγχρωματικό / 4m πολυφασματικό
Πλάτος εικόνας: 11,3Km

Παραδείγματα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Design and Specifications

Launch Information

24 September 1999 at Vandenberg Air Force Base, California, USA

Orbit

98.1 degree, sun synchronous

Mission Life

Over 7 years

Speed on Orbit

7.5 kilometers per second

Speed Over the Ground 6.8 kilometers per second

Revolutions Around the Earth

14.7, every 24 hours

Altitude

681 kilometers

Resolution at Nadir

0.82 meters panchromatic; 3.2 meters multispectral

Resolution 26° Off-Nadir

1.0 meter panchromatic; 4.0 meters multispectral

Image Swath

11.3 kilometers at nadir; 13.8 kilometers at 26° off-nadir

Equator Crossing Time

Nominally 10:30 AM solar time

Revisit Time

Approximately 3 days at 40° latitude

Dynamic Range

11-bits per pixel

Image Bands

Panchromatic, blue, green, red, near IR