Ο GeoEye-1 είναι ο δεύτερος δορυφόρος της ομόνυμης εταιρίας και εκτοξεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2008, έχοντας δυνατότητες λήψης έγχρωμων εικόνων με ανάλυση 41cm.

Ανασκόπηση

Εταιρία: GeoEye
Εκτόξευση: 06/09/2008
Ύψος τροχιάς: 681Km
Ανάλυση: 41cm παγχρωματικό / 1,65m πολυφασματικό
Πλάτος εικόνας: 15,2Km

Παραδείγματα

Simulation8
Simulation8 Simulation8
KC_100cm
KC_100cm KC_100cm
Simulation5
Simulation5 Simulation5
Simulation3
Simulation3 Simulation3

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Design and Specifications

Launch Information

Date: September 6, 2008
Launch Vehicle: Delta II
Launch Site: Vandenberg Air Force Base, California

Orbit

Altitude: 681 kilometers
Type: Sun synchronous
Period: 80 minutes

Mission Life

7+ years, including all consumables and degradables

Sensor Resolution (GSD = Ground Sample Distance)

Panchromatic: 0.41 meters GSD at nadir
Multispectral: 1.65 meters GSD at nadir
(note that imagery must be re-sampled to 0.5
meters for non-US Government customers)

Dynamic Range

11-bits per pixel

Swath Width

15.2 kilometers at nadir