Φέρνοντας επανάσταση στο χώρο των δορυφορικών απεικονίσεων, ο WorldView-2 εκτοξεύθηκε τον Οκτώβριο του 2009. Ο τρίτος δορυφόρος του στόλου της DigitalGlobe λαμβάνει εικόνες με ανάλυση 46 εκατοστών και έχει τη δυνατότητα να συλλάβει 8 διαφορετικά χρώματα (σε αντίθεση με τους συμβατικούς δορυφόρους που αποδίδουν μόνο 4).

Ανασκόπηση

Εταιρία: DigitalGlobe
Εκτόξευση: 08/10/2009
Ύψος τροχιάς: 770Km
Ανάλυση: 46cm παγχρωματικό / 1,84m πολυφασματικό (8 χρώματα)
Πλάτος εικόνας: 17,6Km

Παραδείγματα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Design and Specifications

Launch Information

Date: October 8, 2009
Launch Vehicle: Delta 7920 (9 strap-ons)
Launch Site: Vandenberg Air Force Base, California

Orbit

Altitude: 770 kilometers
Type: Sun synchronous, 10:30 am descending node
Period: 100 minutes

Mission Life

7.25 years, including all consumables and degradables
(e.g. propellant)

Spacecraft Size, Mass & Power

4.3 meters (14 feet) tall x 2.5 meters (8 feet) across,
7.1 meters (23 feet) across the deployed solar arrays
2800 kilograms (6200 pounds)
3.2 kW solar array, 100 Ahr battery

Sensor Bands

  • Panchromatic
  • 8 Multispectral:
    • 4 standard colors: blue, green, red, near-IR 1
    • 4 new colors: coastal, yellow, red edge, near-IR 2

Sensor Resolution (GSD = Ground Sample Distance)

Panchromatic: 0.46 meters GSD at nadir
0.52 meters GSD at 20° off-nadir
Multispectral: 1.84 meters GSD at nadir
2.08 meters GSD at 20° off-nadir
(note that imagery must be re-sampled to 0.5
meters for non-US Government customers)

Dynamic Range

11-bits per pixel

Swath Width

16.4 kilometers at nadir

Attitude Determination and Control

3-axis stabilized
Actuators: Control Moment Gyros (CMGs)
Sensors: Star trackers, solid state IRU, GPS

Pointing Accuracy & Knowledge

Accuracy: < 500 meters at image start and stop
Knowledge: Supports geolocation accuracy below

Retargeting Agility

Acceleration: 1.5 deg/s/s
Rate: 3.5 deg/s
Time to Slew: 200 kilometers: 10 seconds

Onboard Storage

2199 gigabits solid state with EDAC

Communications

Image and Ancillary Data: 800 Mbps X-band
Housekeeping: 4, 16 or 32 kbps real-time,
524 kbps stored, X-band
Command: 2 or 64 kbps S-band

Max Viewing Angle / Accessible Ground Swath

Nominally +/-45° off-nadir = 1355 km wide swath
Higher angles selectively available

Per Orbit Collection

524 gigabits

Max Contiguous Area
Collected in a Single Pass

65.6 x 110 km mono
48 x 110 km stereo

Revisit Frequency

1.1 days at 1 meter GSD or less
3.7 days at 20° off-nadir or less (0.52 meter GSD)

Geolocation Accuracy (CE 90)

  • Specification of 6.5m CE90, with predicted performance in the range of 4.6 to 10.7 meters (15 to 35 feet) CE90, excluding terrain and off-nadir effects
  • With registration to GCPs in image : 2.0 meters (6.6 feet)