Με την AVMap, εκτός από την προμήθεια της κατάλληλης εικόνας στις καλύτερες τιμές της αγοράς και με χρόνους εξυπηρέτησης που ξεπερνούν κάθε προσδοκία, έχετε πρόσβαση σε ένα φάσμα πρόσθετων υπηρεσιών που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

  • Ορθοδιόρθωση
  • Μετατροπή προβολικού συστήματος
  • Εκτύπωση σε μεγάλο μέγεθος
  • Διόρθωση χρωμάτων
  • Γραφιστική επιμέλεια
  • Ψηφιοποίηση δεδομένων
  • Εξαγωγή χαρακτηριστικών (τύπος βλάστησης, χρήσεις γης κ.λπ.)
  • Ανίχνευση αλλαγών