Support
Όμιλος Εταιρειών AVMap - Βήματα εξέλιξης

Όμιλος εταιρειών Βασιλόπουλου
ένας κόσμος υπηρεσιών

Ξεκινώντας το 1998

1998: Η αρχική εταιρεία του ομίλου, η AV Computers, ιδρύθηκε στα μέσα του 1998 με βασικό αντικείμενο την εμπορία ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου, αναλωσίμων και λογισμικών. Το 1999 η εταιρεία άρχισε τις εισαγωγές προϊόντων πληροφορικής από χώρες της Ε.Ε., φτάνοντας να διακινεί στην αγορά περισσότερους από 15.000 κωδικούς προϊόντων.

2000: Οι δραστηριότητες επεκτάθηκαν σημαντικά στο χώρο των ψηφιακών εφαρμογών – μελετών, κυρίως στο χώρο της γεωπληροφορικής και των δομημένων σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Το νέο «Τμήμα Ψηφιακών Εφαρμογών» ονομάστηκε AVMap και στελεχώθηκε από πτυχιούχους και διδάκτορες διαφόρων ειδικοτήτων, όπως γεωλόγους, προγραμματιστές-αναλυτές, τοπογράφους, περιβαλλοντολόγους, φυσικούς, κλπ..

2003: Οι ψηφιακές εφαρμογές καταλάμβαναν το 60% των επιχειρηματικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων της εταιρείας, τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, επιβάλλοντας την ίδρυση εταιρειών μεγαλύτερης εξειδίκευσης. Όλες οι εταιρείες που ιδρύθηκαν συγκρότησαν τον πυρήνα του ομίλου AVMapGroup.

Συνεχίζοντας την ανοδική πορεία ως όμιλος AVMapGroup

2003

Στον όμιλο εντάσσεται η εταιρεία AVMap GIS Α.Ε. που δραστηριοποιείται στο χώρο της γεωπληροφορικής αποκλειστικά για λογαριασμό φορέων του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου τομέα (Δήμοι, Νομαρχίες, Περιφέρειες και Υπουργεία) καλύπτοντας από το 2003 περίπου το 35% της Ελλάδας, περισσότερους από 280 φορείς. Τα πρώτα τμήματα της εταιρείας είναι το Τμήμα Ανάπτυξης Δεδομένων και το Τμήμα Γεωπληροφορικής.

Στον όμιλο εντάσσεται επίσης από το 2003 και η εταιρεία AVMap – InfoMap που δραστηριοποιείται στο χώρο του geomarketing και των βάσεων δεδομένων, αποκλειστικά για λογαριασμό μεγάλων φορέων του Ιδιωτικού τομέα (Τράπεζες, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Βιομηχανίες, Αντιπροσωπείες, κ.ά.).

2004

Στον όμιλο προσχωρεί και η εταιρεία AVMap–Geosciences, παρέχοντας υπηρεσίες γεωλογικών, γεωτεχνικών, τοπογραφικών και πολεοδομικών μελετών σε ολόκληρη την επικράτεια της Ελλάδας.

Στην εταιρεία AVMap GIS A.E. στελεχώνεται  ερευνητική ομάδα και ενσωματώνεται στο Τμ. Γεωπληροφορικής που μετατρέπεται σε Τμ. Γεωπληροφορικής & Έρευνας. Η εταιρεία επενδύει σε ερευνητικό εξοπλισμό και χρηματοδοτεί βασική και εφαρμοσμένη έρευνα. Το ίδιο έτος στην AVMap GIS Α.Ε. συστήνεται το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Διαγωνισμών με βασικό άξονα δραστηριότητας την εξασφάλιση κοινοτικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων για τον όμιλο AVMap και για όλο το πελατολόγιό του, στον ιδιωτικό τομέα, στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και σε πανεπιστημιακά γραφεία.

Η εταιρεία AVMap GIS Α.Ε. υλοποιεί μέρους του έργου για την ασφάλεια δικτύων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004

2006

Οι δραστηριότητες του ομίλου επεκτείνονται στο χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Στα τέλη του 2006, ιδρύεται η πρώτη free press εφημερίδα για τον πανεπιστημιακό χώρο, ο «ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΛΟΓΟΣ», παρέχοντας έγκυρη ενημέρωση στα μέλη της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας της Ελλάδας. Η εφημερίδα κυκλοφορεί μηνιαία σε 15.000 έντυπα φύλλα και αποστέλλεται πανελλαδικά ηλεκτρονικά σε 17.000 παραλήπτες.

Η εταιρεία AVMap GIS A.E. αποκτά σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2000 παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών εντός και εκτός Ελλάδας. Ειδικά στους τομείς γεωπληροφορικής και συμβουλευτικών υπηρεσιών δραστηριοποιοιείται, επίσης, στην Γαλλία, την Κύπρο και τα Βαλκάνια.

2007

Αποφασίστηκε τριετής επένδυση (2007 – 2010) ύψους 300.000€ σε βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στους τομείς της γεωπληφορικής και του περιβάλλοντος.

Συνεχίζεται η ανοδική πορεία του Τμ. Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Διαγωνισμών: το δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων της AVMap GIS Α.Ε. αγγίζει πλέον τα 300 αξιόπιστα ιδρύματα και φορείς σε όλη την Ευρώπη.

Έφτασαν τα 28εκ.€ συνολικό προϋπολογισμό τα επιδοτούμενα προγράμματα και ερευνητικά έργα στα οποία το Τμ. Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Διαγωνισμών εξασφάλισε την συμμετοχή φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, ερευνητικών οργανισμών και πανεπιστημιακών ομάδων.

2008

Υιοθετείται καινοτόμο πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης με βασικότερη δράση την καθιέρωση κονδυλίων για:

  • δωρεές στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε εργαστηριακές πανεπιστημιακές ομάδες
  • χορήγηση υποτροφιών σε νέους ερευνητές

Το Δ.Σ. αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της AVMap GIS AE κατά 147.000€ έως τον Αύγουστο 2008.

Η επιχειρηματική παρουσία του ομίλου επεκτείνεται στην Κύπρο με την ίδρυση της EURINFO GSI GTKM LTD. Η εταιρεία καλύπτει στην Κύπρο το χώρο της γεωπληροφορικής, του geomarketing και των συμβουλευτικών υπηρεσιών για Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Ο «ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΛΟΓΟΣ» αυξάνει το τιράζ, από 15.000 σε 20.000 φύλλα και διευρύνει τα σημεία διανομής στην Αττική, ενώ μηνιαία διανέμεται πλέον και στην Θεσσαλονίκη. Όλη η ακαδημαϊκή και φοιτητική κοινότητα της Ελλάδας λαμβάνει την ηλεκτρονική έκδοση σε μηνιαία βάση.

2009

Απόφαση του ομίλου για επέκταση δραστηριοτήτων στα Βαλκάνια με ίδρυση θυγατρικής εταιρείας . Η επέκταση θα επικεντρωθεί στους τομείς γεω-περιβάλλοντος και πληροφορικής, μεταφέροντας τεχνογνωσία από τις λοιπές εταιρείες του ομίλου.

Απόφαση του ομίλου για σύσταση κοινοπραξίας στην Κύπρο, μεταξύ της εταιρείας EurinfoGSI GTKM Ltd και της εταιρείας Technomart. Η κοινοπραξία θα δραστηριοποιείται στο χώρο της γεωπληροφορικής, των δημοσίων έργων και του γεω-περιβάλλοντος.

Αύξηση κατά 50% μέσα στο 2009 στις συνεργασίες του Τμ. Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Διαγωνισμών. Τα συνεργαζόμενα ιδρύματα σε ολόκληρη την Ευρώπη ξεπέρασαν τα 680.

Παγιώνεται η παρουσία του Τμ. Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Διαγωνισμών στην Ελλάδα και σε 28 χώρες (Ευρώπη, ευρύτερη Μεσογειακή ζώνη, Ουκρανία, Ρωσσία, Κίνα, Ισλανδία).

Η AVMap GIS Α.Ε.  κατέχει ηγετικό ρόλο στη λήψη, ανάλυση και διαχείριση δορυφορικών εικόνων υψηλής ευκρίνειας ως μοναδικός απευθείας partner της DigitalGlobe για την Ελλάδα και την Κύπρο.

Στον αέρα η πλατφόρμα e-ΚΕΚ AVMap: η AVMap GIS Α.Ε. παρέχει εξ αποστάσεως πιστοποιημένη εκπαίδευση GIS σε 2.000 τοπογράφους, αρχαιολόγους, γεωλόγους, γεωγράφους και

Αποφασίστηκε η μετονομασία του Τμ. Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Διαγωνισμών σε Τμήμα Χρηματοδοτήσεων & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Απολογισμός της επένδυσης στην έρευνα και την ανάπτυξη: 70 επιστημονικές ανακοινώσεις σε συνέδρια και δημοσιεύσεις σε έγκυρα περιοδικά και βιβλία, κατοχύρωση 5 ευρεσιτεχνιών.

2010

70% αύξηση την τριετία 2007 – 2010 για τα επιδοτούμενα προγράμματα και ερευνητικά έργα που εξασφάλισε το Τμ. Χρηματοδοτήσεων & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για ελληνικούς φορείς. Το αστρονομικό ποσό των 31εκ. € άγγιξε ο συνολικός προϋπολογισμός  τους.

Αποφασίστηκε επένδυση ύψους 850.000€ σε στρατηγικούς τομείς ανάπτυξης, όπως οι εξαγορές εταιρειών, η εδραίωση του ομίλου στην Κυπριακή αγορά, η έρευνα σε καινοτόμα προϊόντα.

Αποφασίζεται η συνεργασία με την European Space Imaging για δορυφορικά προϊόντα. H AVMap GIS Α.Ε. γίνεται αντιπρόσωπός της.

Αγορά και διαμόρφωση νέου κτιρίου γραφείων (450m2) για την συστέγαση των εταιρειών. Μια επένδυση 1.2εκ€ για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και την βέλτιστη συνεργασία των εταιρειών.

Η εταιρεία AVMap GIS Α.Ε. συστήνει το Τμήμα Προβολής & Επικοινωνίας με αντικείμενα τις οπτικοακουστικές παραγωγές, τα multimedia προϊόντα, τις δράσεις δημοσιότητας, τις εκδόσεις παντός τύπου και την δικτύωση φορέων, ομάδων και προσώπων.

Το Ινστιτούτο Γεωπεριβάλλοντος εισέρχεται στον όμιλο παρέχοντας νέες λύσεις στον τομέα της ενέργειας και σε δράσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης: LED, φωτοβολταϊκά, περιβαλλοντικά πρότυπα πιστοποίησης.

Δημοσκόπηση σε πρυτανικές εκλογές για πρώτη φορά στην ιστορία των Ελληνικών Πανεπιστημίων: Ο «ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΛΟΓΟΣ»  προκαλεί σάλο και αντιδράσεις με το εγχείρημα στις πρυτανικές εκλογές του ΕΚΠΑ τον Μάιο.

Η εταιρεία AVMap GIS Α.Ε. γίνεται αποκλειστικός αντιπρόσωπος της εταιρείας SPOT και φέρνει στην Ελλάδα την πρώτη ολοκληρωτικά δορυφορική συσκευή επικοινωνίας και διάσωσης.

Ο όμιλος αποφασίζει την δραστηριοποίηση στον τομέα του Real Estate.

Αποφασίστηκε η ένταξη  του ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΛΟΓΟΥ στα social media και η εβδομαδιαία αποστολή newsletters παράλληλα με την μηνιαία έντυπη έκδοση της εφημερίδας.

Η AVMap GIS Α.Ε. γίνεται μέλος της Εθνικής Ομάδας Στήριξης και Συνεργασίας SMARTeST, διεθνές δίκτυο για την αντιμετώπιση πλημμυρικών κινδύνων.

Ο όμιλος επεκτείνει την δραστηριότητά του συστήνοντας την Informatics S.A., υπεράκτια εταιρεία.

Η betta version της πλατφόρμας προώθησης ακινήτων estates.avmap.gr τίθεται σε λειτουργία.

2011

Η AVMap ολοκληρώνει και την πλατφόρμα εύρεσης εργασίας job2day.gr και κάνει εγκαίνια στα πλαίσια της έκθεσης "Εκπαίδευση και Εργασία". Την αμέσως επομενη εβδομάδα το job2day.gr σημειώνει εβδομαδιαία επισκεψιμότητα πάνω από 4.000 άτομα.

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα "Δημοτικός e-πάλληλος", στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Ομίλου AVMap και της ιδέας "Γιατί και ο Ιδιωτικός Τομέας πρέπει να συνεισφέρει στο Δημόσιο". Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη δωρεάν εκπαίδευση 3.000 δημοτικών υπαλλήλων σε βασικές δεξιότητες πληροφορικής.

Η AVMap GIS AE αποφασίζει τη σταδιακή επέκταση δραστηριοτήτων και στον τομέα της Παροχής Υπηρεσιών Ιδιωτικής Ασφάλειας, αναθέτοντας μελέτες για την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, των διεθνών πρακτικών και των Ελληνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο.

Παρά την οικονομική κρίση, το Δ.Σ. της AVMap GIS AE αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 100.000€. Η αύξηση ολοκληρώνεται με επιτυχία τον Απρίλιο, ανεβάζοντας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στα 400.000 ευρώ.

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας εμπιστεύεται την AVMap GIS AE για την ανάπτυξη του δικτυακού εργαλείου παρακολούθησης των έργων ΕΣΠΑ. Το έργο με πολύ σφιχτό χρονικό πλαίσιο υλοποίησης παραδίδεται στο κοινό http://www.anaptyxi.gov.gr/.

2012

Τον Αύγουστο ολοκληρώνονται οι διαδικασίες σύστασης της Millenguard Security και ξεκινά η αξιολόγηση  στελεχών και υπαλλήλων ασφαλείας, η απόκτηση εξοπλισμού και στόλου περιπολικών, σχεδιάζονται οι θέσεις στάθμευσης για τις ανάγκες της άμεσης επέμβασης, εξοπλίζεται το 24ωρο κέντρο επιχειρήσεων και λήψης σημάτων. Η Millenguard Security λειτουργεί  από τον Οκτώβριο του 2012 και καλύπτει πλήρως τις ανάγκες για ασφάλεια πληροφοριών, θωράκιση χώρων, εγκατάσταση φυλακίων, μελέτη – εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και πυρασφαλείας, φύλαξη εγκαταστάσεων, φύλαξη κτιρίων, περιπολία, συνοδεία VIP, χρηματαποστολές και αντι-πειρατεία. 

2014

Η AVMap, πρωτοπόρος στην Ελλάδα στην δημιουργία ανοιχτού ψηφιακού περιεχομένου, δημιούργησε αποθετήριο ανοιχτού ψηφιακού περιεχομένου στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων». Τα αντικείμενα που ψηφιοποιήθηκαν στα πλαίσια του έργου, καταχωρήθηκαν μαζί με τα μεταδεδομένα τους στο αποθετήριο, το οποίο υποστηρίζει όλους τους διαδεδομένους τύπους μεταδεδομένων για πολιτισμικό περιεχόμενο (Dublin Core, Europeana Semantic Elements, Europeana Data Model, CIDOC CRM). Είναι ίσως η πρώτη φορά παγκοσμίως που ένα αποθετήριο ελέγχεται για τη συμμόρφωσή του όχι μόνο σε επίπεδο μεταδεδομένων, αλλά και σε εκτενή σημασιολογικό έλεγχο καθώς και έλεγχο των ψηφιακών αρχείων.

Η AVMap GIS Α.Ε. εισάγει τις βέλτιστες πρακτικές ηλεκτροκίνησης (πρόγραμμα EleCTric City Transport) και συστήνει την Εθνική Ομάδας Υποστήριξης της Ηλεκτροκίνησης. Σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα της Ελλάδας προωθούν τα ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς και φέρνουν τις ελληνικές πόλεις πιο κοντά στους στόχους 2020 της Κοινότητας για τη βιώσιμη μετακίνηση στις αστικές ζώνες.

2015

Ολοκληρώνεται η πλατφόρμα ηλεκτροκίνησης (http://maps.electraproject.eu/) για την Ιταλία και την Ισπανία, ενώ διατίθεται και είναι έτοιμη να υποδεχθεί δεδομένα ηλεκτροκίνησης για όλη την Ελλάδα. Την εφαρμογή αξιοποιούν οι τουρίστες της Ιταλίας και της Ισπανίας και μέσω κινητών τηλεφώνων (διαθέσιμη για Android – iphone).

Ο Όμιλος επεκτείνεται στην Αλβανία στον τομέα αναπτυξιακών & ερευνητικών χρηματοδοτούμενων έργων και ολοκληρώνει τις διαδικασίες σύστασης της νέας εταιρείας με σκοπό τη μεταφορά τεχνογνωσίας από το Τμ. Χρηματοδοτήσεων & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της AVMap GIS Α.Ε. στην επικράτεια της Αλβανίας.

2016 - σήμερα

Από το 2016 μέχρι και σήμερα, ο όμιλος δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ενίσχυση της Έρευνας και της Τεχνολογίας, συμμετέχοντας μέσω του Τμήματος R&D της AVMap GIS Α.Ε., σε σημαντικά έργα και ευρωπαϊκά προγράμματα που είναι μέχρι σήμερα σε εξέλιξη όπως το TOURISTA 24/7 (2017-σήμερα). Σε συνέχεια της καταστροφικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018 στην Αττική, η εταιρία υλοποιεί και παραχωρεί δωρεάν στην Περιφέρεια Αττικής, το καινοτόμο σύστημα προειδοποίησης Alert 24/7, ένα σύστημα που συνδυάζει μια εφαρμογή άμεσων ειδοποιήσεων προσωπικής ασφάλειας, με μια πρωτοποριακή πλατφόρμα υπηρεσιών ασφάλειας, με σκοπό να εξυπηρετήσει κατοίκους, μέλη της ίδιας οικογένειας ή του ίδιου γκρουπ, μεμονωμένους τουρίστες ή γκρουπ τουριστών, ευπαθείς ομάδες και γενικά όλους αυτούς που μπορεί να βρεθούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. το TOURISTA (2017) που είναι ακόμα σε εξέλιξη. Επιπλέον, στα πλαίσια κοινωνικής ευθύνης του Ομίλου, ο όμιλος διοργανώνει κάθε χρόνο μια σειρά από δωρεάν σεμινάρια για νέους φοιτητές με σκοπό να βοηθήσει με πρακτικές συμβουλές στη σωστή φοίτηση τους, στον τρόπο επιλογής και παρακολούθησης μαθημάτων / εργαστηρίων, τήρησης σημειώσεων, βελτίωσης της μνήμης, και αποτελεσματικού διαβάσματος.