Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος GIS με πολεοδομικά στοιχεία, διαδρομές και μνημεία - Δήμος Άργους

 

Για τον Δήμο Άργους αναπτύχθηκε ένα ΓΠΣ με πολεοδομικά στοιχεία, διαδρομές και μνημεία του Δήμου. Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκε μια γεωγραφική βάση δεδομένων με πολεοδομικά δεδομένα, οδικό δίκτυο, αρχαιολογικούς χώρους και μια σειρά εφαρμογών για την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών και των στελεχών του Δήμου.

Οι εφαρμογές περιελάμβαναν εφαρμογή διαχείρισης ιδιοκτησιών πράξης εφαρμογής, διαχείρισης κοινωφελών και κοινοχρήστων χώρων, κτηματολογικών στοιχείων, αρχαιολογικών χώρων, αρχείου οικοδομικών αδειών και πολεοδομικών στοιχείων. Ο Δήμος προμηθεύτηκε με τον ανάλογο εξοπλισμό και λογισμικά, ενώ το προσωπικό του εκπαιδεύτηκε στη λειτουργία των εφαρμογών για διάστημα ενός μήνα.


Έτος υλοποίησης: 2006 – 2007