Ανάπτυξη τουριστικού ΓΠΣ χάρτη Δήμου Φούρνων και τυπογραφική αναπαραγωγή του

 

Η AVMap GIS Α.Ε., υλοποίησε για τον Δήμο Θήρας ψηφιακό χάρτη μέσω GIS χρησιμοποιώντας τοπογραφικά, γεωλογικά, γεωμορφολογικά και περιβαλλοντικά δεδομένα.

Αναλυτικά χρησιμοποιήθηκαν:

Α.  Τοπογραφικά και Γεωλογικά

 • Χερσαίο Ανάγλυφο (ισοϋψείς ανά 50μ., τριγωνομετρικά & υψομετρικά σημεία)
 • Υποθαλάσσιο Ανάγλυφο (ισοβαθείς, σημεία βαθών)
 • Γεωλογικοί σχηματισμοί, ρήγματα, πτυχές
 • Λιθολογικές ομάδες σχηματισμών

Β.  Γεωμορφολογικά στοιχεία

 • Υδρογραφικό δίκτυο
 • Μορφολογικές κλίσεις επιφανείας
 • Κατολισθήσεις κτλ.

Γ.  Αποτύπωση της παράκτιας ζώνης

 • Κλίσεις παράκτιας ζώνης
 • Λιθολογία της παράκτιας ζώνης (ευδιάβρωτα, δυσδιάβρωτα)
 • Ταξινόμηση ακτών βάσει υλικού (βραχώδεις, αμμώδεις)

Δ.  Περιβαλλοντική Διαχείριση – Ανθρωπογενή στοιχεία

 • Αποτύπωση των υπαρχόντων υποδομών (κύριες-δευτερεύουσες οδικές αρτηρίες, λιμάνια, αλιευτικά καταφύγια, λατομεία, θέσεις χωματοληψίας, θέσεις χωματερών, χώρων υγειονομικής ταφής απορριμάτων)
 • Αποτύπωση των αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων και μνημείων
 • Αποτύπωση των τουριστικών περιοχών και άλλων προτεινόμενων για αξιοποίηση
 • Αποτύπωση υφιστάμενων χρήσεων γης
 • Αποτύπωση πιθανών εστιών ρύπανσης

Από αυτά τα δεδομένα προέκυψαν έγχρωμοι θεματικοί χάρτες (Τουριστικός, Γεωμορφολογικός, Γεωλογικός, Περιβαλλοντικός) και διαγράμματα.

PROJECTS

Auto Value

Auto Value Ολοκλήρωση δικτυακού τόπου www.autovalue.gr. Υλοποιήθηκε ο δικτυακός τόπος του έργου AutoValue. Φορέας ανάθεσης: Εταιρεία Κ. Μαρκογιαννίδης Έτος υλοποίησης: 2010

Περισσότερα »
PROJECTS

COST Action C22

COST Action C22 Ολοκλήρωση δικτυακού τόπου www.urbanflood.org. Υλοποιήθηκε ο δικτυακός τόπος www.urbanflood.org του έργου COST Action C22. Φορέας ανάθεσης: Κοινοπραξία Ευρωπαϊκής Δράσης COST Action C22 Έτος υλοποίησης: 2009

Περισσότερα »
PROJECTS

E-class Geoenvi

E-class Geoenvi Ολοκλήρωση δικτυακού τόπου eclass.geoenvi.org. Υλοποιήθηκε ο δικτυακός τόπος eclass.geoenvi.org του έργου GeoEnvironment. Φορέας ανάθεσης: Ινστιτούτο Γεωπεριβάλλοντος Έτος υλοποίησης: 2009                

Περισσότερα »
PROJECTS

Σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης νέων γεωργών

Σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης νέων γεωργών   Το έργο αφορά τη δημιουργία πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης για την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης

Περισσότερα »
ENVIROMENT - INFO

Διασυνοριακή οικολογική συνδεσιμότητα των Άλπεων και των βουνών Dinaric – DINALPCONNECT

Διασυνοριακή οικολογική συνδεσιμότητα των Άλπεων και των βουνών Dinaric – DINALPCONNECT Το έργο “DINALPCONNECT” στοχεύει στη βελτίωση της διακρατικής συνεργασίας ώστε να μειωθεί ο κατακερματισμός

Περισσότερα »
PROJECTS

Διεθνές συνέδριο Γεωμορφολογίας 2011

Διεθνές συνέδριο Γεωμορφολογίας 2011 Ολοκλήρωση δικτυακού τόπου www.geomorphology2011.geol.uoa.gr. Υλοποιήθηκε ο δικτυακός τόπος www.geomorphology2011.geol.uoa.gr για το Διεθνές Συνέδριο Γεωμορφολογίας 2011. Φορέας ανάθεσης: Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Επιτροπή Γεωμοφολογίας- Νίκη

Περισσότερα »