Ανάπτυξη καινοτόμου GIS Δήμου Μαρώνειας

 

Για τον Δήμο Μαρώνειας αναπτύχθηκε και εγκαταστάθηκε ένα ολοκληρωμένο ΓΠΣ.

Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε μια γεωγραφική βάση δεδομένων με θέσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, τοπωνύμια, συνοικισμούς, οδικό δίκτυο της περιοχής, χρήσεις γης, στοιχεία ιδιοκτησίας αγροτεμαχίων, καθώς και μια σειρά θεματικών χαρτών που παραδόθηκαν στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου με τον πολεοδομικό ιστό και άλλα σημεία ενδιαφέροντος. Μέσω των δράσων προβολής του έργου, όπως η διανομή του έντυπου τουριστικού χάρτη σε 2.000 αντίτυπα και και η ανάρτησή του σε κεντρικά σημεία της περιοχής, συντελέστηκε η ενημέρωση των πολιτών για το νέο γεωπληροφοριακό σύστημα του Δήμου και η εξοικείωσή τους με τις νέες τεχνολογίες.


Έτος υλοποίησης: 2004 – 2005

PROJECTS

Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για τη χαρτογράφηση των ροών βιομάζας στους Δήμους Αμυνταίου και Novaci

Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για τη χαρτογράφηση των ροών βιομάζας στους Δήμους Αμυνταίου και Novaci Το έργο «Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για τη χαρτογράφηση των ροών βιομάζας

Περισσότερα »