Προμήθεια λογισμικού για την χαρτογράφηση Δήμου Μουσούρων

 

Για τον Δήμο Μουσούρων αναπτύχθηκε ένα πολυχρηστικό ΓΠΣ με σκοπό την διαχείριση διαφόρων πληροφοριών όπως είναι τα όρια των ιδιοκτησιών, ο πολεοδομικός ιστός

, το οδικό δίκτυο,οι διαδρομές των απορριμματοφόρων, τα δίκτυα υποδομής, τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και οι θέσεις τουριστικού ενδιαφέροντος. O φορέας ανάθεσης αφότου προμηθεύτηκε το κατάλληλο λογισμικό πρόγραμμα οργανώθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια από την εταιρεία για τους χειριστές του συστήματος.


Έτος υλοποίησης: 2004

PROJECTS

Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών για την χαρτογράφηση Τυπολογιών Δημοτικών Κτιρίων και για την αυτοματοποιημένη ιεράρχηση μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης

Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών για την χαρτογράφηση Τυπολογιών Δημοτικών Κτιρίων και για την αυτοματοποιημένη ιεράρχηση μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης Η AVMap σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης

Περισσότερα »
PROJECTS

Χαρακτηρισμός και αξιοποίηση γενετικού υλικού ελιάς με στόχο την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την παραγωγή υψηλής διατροφικής και οργανοληπτικής αξίας προϊόντων ελαιόλαδου – ΕΛΙΑΔΑ

Χαρακτηρισμός και αξιοποίηση γενετικού υλικού ελιάς με στόχο την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την παραγωγή υψηλής διατροφικής και οργανοληπτικής αξίας προϊόντων ελαιόλαδου – ΕΛΙΑΔΑ

Περισσότερα »
PROJECTS

Υπηρεσία υποστήριξης και επικαιροποίησης Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών GIS Δήμου Παλλήνης

Υπηρεσία υποστήριξης και επικαιροποίησης Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών GIS Δήμου Παλλήνης Το έργο αφορά την υποστήριξη, επικαιροποίηση και επέκταση της πλατφόρμας ολοκληρωμένων υπηρεσιών προγραμματισμού, οργάνωσης, παρακολούθησης, ελέγχου των

Περισσότερα »