Προμήθεια λογισμικού για την χαρτογράφηση Δήμου Μουσούρων

 

Για τον Δήμο Μουσούρων αναπτύχθηκε ένα πολυχρηστικό ΓΠΣ με σκοπό την διαχείριση διαφόρων πληροφοριών όπως είναι τα όρια των ιδιοκτησιών, ο πολεοδομικός ιστός

, το οδικό δίκτυο,οι διαδρομές των απορριμματοφόρων, τα δίκτυα υποδομής, τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και οι θέσεις τουριστικού ενδιαφέροντος. O φορέας ανάθεσης αφότου προμηθεύτηκε το κατάλληλο λογισμικό πρόγραμμα οργανώθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια από την εταιρεία για τους χειριστές του συστήματος.


Έτος υλοποίησης: 2004

PROJECTS

E-class Geoenvi

E-class Geoenvi Ολοκλήρωση δικτυακού τόπου eclass.geoenvi.org. Υλοποιήθηκε ο δικτυακός τόπος eclass.geoenvi.org του έργου GeoEnvironment. Φορέας ανάθεσης: Ινστιτούτο Γεωπεριβάλλοντος Έτος υλοποίησης: 2009                

Περισσότερα »
PROJECTS

Aνάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου GIS παρουσίασης & επεξεργασίας έργων ΕΣΠΑ

Aνάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου GIS παρουσίασης & επεξεργασίας έργων ΕΣΠΑ Αναπτύχθηκε ο επίσημος διαδικτυακός τόπος για λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την αναλυτική

Περισσότερα »
PROJECTS

Ψηφιακή διαχείριση φυσικογεωγραφικών, περιβαλλοντικών και τουριστικών δεδομένων με χρήση GIS Δήμου Σφακιωτών

Ψηφιακή διαχείριση φυσικογεωγραφικών, περιβαλλοντικών και τουριστικών δεδομένων με χρήση GIS Δήμου Σφακιωτών Για το Δήμο Σφακιωτών αναπτύχθηκε ένα πολυχρηστικό καινοτόμο ΓΠΣ με σκοπό την εξυπηρέτηση

Περισσότερα »
PROJECTS

Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης & οργάνωσης χωρικών δεδομένων του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου με εφαρμογές γεωπληροφορικής – GIS

Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης & οργάνωσης χωρικών δεδομένων του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου με εφαρμογές γεωπληροφορικής – GIS Για τον Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου αναπτύχθηκε με εφαρμογές Γεωπληροφορικής

Περισσότερα »