Όμιλος εταιρειών Βασιλόπουλου
ένας κόσμος υπηρεσιών

Για τον Δήμο Γαλατσίου έχει αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο ΓΠΣ σύστημα. Αρχικά υλοποιήθηκε η Μελέτη του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και των Εφαρμογών του Συστήματος.

Περισσότερα...

Με το έργο ΄Προσαρμογή, ανάπτυξη & εγκατάσταση συστήματος και εφαρμογής διαχείρισης πολεδομικών και χωροταξικών δεδομένων ο Δήμος Χαλκιδέων αναβαθμίζει τις ψηφιακές του υπηρεσίες.

Περισσότερα...

Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκαν ψηφιακά δεδομένα του Δήμου Σπάρτης που αφορούσαν σε πολεοδομικά στοιχεία, σημεία ενδιαφέροντος και οδικό δίκτυο.

Περισσότερα...

Για τον Δήμο Ν. Κούταλης αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης του περιβάλλοντος στο οποίο συμμετείχαν όλοι οι Δήμοι του νησιού της Λήμνου καθώς και το νησί της Σαμοθράκης.

Περισσότερα...

 

Στα πλαίσια του έργου συστήθηκε μια επιτροπή περιβαλλοντικής αναβάθμισης του Δήμου για την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. Αποφασίστηκε να ενεργοποιηθεί η τοπική κοινωνία σε θέματα ανακύκλωσης.

Περισσότερα...

Για τον Δήμο Νεβρόπολης αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο γεωγραφικό σύστημα για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των υπαλλήλων του φορέα αλλά και των πολιτών.

Περισσότερα...

 

Για τον Δήμο Ιτάμου αναπτύχθηκε ολοκληρωμένο πολυχρηστικό γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών για την εξυπηρέτηση των υπαλλήλων του Δήμου και των πολιτών.

Περισσότερα...

Ολοκλήρωση δικτυακού τόπου www.cost-es0907.geoenvi.org.

Περισσότερα...

Για την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της Αρκαδίας αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης περιβάλλοντος.

Περισσότερα...

Για τον Δήμο Κατερίνης αναπτύχθηκε ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών για την αναβάθμιση και οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου και την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Περισσότερα...

Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκε γεωγραφική βάση δεδομένων με δεδομένα διοικητικών ορίων πόλεων, χωρών, κλπ. καθώς επίσης οδικό δίκτυοθέσεις βυζαντινών μνημείων, αεροδρόμια, λιμάνια και άλλα σημεία ενδιαφέροντος και μια σειρά θεματικών χαρτών για τις ανάγκες του φορέα.

Περισσότερα...

Για τον Δήμο Πλαστήρα αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο πολυχρηστικό γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών, στα πλαίσια του υποέργου 2.

Περισσότερα...

Στα πλαίσια του Υποέργου 1 για την ανάπτυξη του ολοκληρωμένου πολυχρηστικού γεωγραφικού συστήματος του Δήμου Πλαστήρα, η εταιρία ανέλαβε την προμήθεια όλου του απαραίτητου εξοπλισμο

 

Περισσότερα...

Για τον Δήμο Κορυδαλλού αναπτύχθηκε ένα καινοτόμο ΓΠΣ με σκοπό την εξυπηρέτηση τόσο των υπαλλήλων του Δήμου όσο και των πολιτών του.

Περισσότερα...

Για τον Δήμο Χίου αναπτύχθηκε μια Πολυχρηστική πλατφόρμα για τη διαχείριση γεωγραφικών δεδομένων και στόλου οχημάτων του δήμου.

Περισσότερα...

Για τον Δήμο Άργους αναπτύχθηκε ένα ΓΠΣ με πολεοδομικά στοιχεία, διαδρομές και μνημεία του Δήμου. Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκε μια γεωγραφική βάση δεδομένων με πολεοδομικά δεδομένα, οδικό δίκτυο, αρχαιολογικούς χώρους και μια σειρά εφαρμογών για την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών και των στελεχών του Δήμου.

Περισσότερα...

Σελίδα 3 από 6