Όμιλος εταιρειών Βασιλόπουλου
ένας κόσμος υπηρεσιών

H AVMap GIS Α.Ε. παρέχει ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη στην Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για την ανανέωση και συντήρηση των διαδικτυακών τόπων της Υπηρεσίας ΟΠΣ (http://www.ops.gr και http://www.anaptyxi.gov.gr). 

Περισσότερα...

Η AVMap GIS Α.Ε. υλοποίησε για λογαριασμό του Δήμου Αιγάλεω το έργο με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Αυτόνομων Φωτοσυστημάτων Σύγχρονης Τεχνολογίας σε Στάσεις Αστικής Συγκοινωνίας για το Δήμο Αιγάλεω», συνολικού προϋπολογισμού 99.753,00€, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ και πιο συγκεκριμένα απο το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Περισσότερα...

Η AVMap GIS A.E. υλοποίησε για λογαριασμό του Δήμου Μεγανησίου, το έργο “e-Μεγανήσι: Καινοτόμο Πληροφοριακό Σύστημα Τουριστικής Προβολής Δήμου Μεγανησίου”, το οποίο αφορά στην ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Τουριστικών Πληροφοριών (ΟΣΤΠ). Το έργο έχει συνολικό Π/Υ 61.788,61€ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους.

Περισσότερα...

Η AVMap GIS Α.Ε. υλοποίησε για λογαριασμό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνίου την πλατφόρμα "Bioresource Digital Display Tool & Mind Maps" στα πλαίσια του έργου "Symbiotic bio-energy Port Integration with Cities by 2020" (EPIC2020), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Intelligent Energy Europe (IEE) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερα...

Ολοκλήρωση δικτυακού τόπου www.hiponproject.eu.

Υλοποιήθηκε ο δικτυακός τόπος για το έργο ICT – E-modules on HistoPathology: a valuable online tool for students, researchers and professionals, HIPON. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Lifelong Learning Programme (LLP) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερα...

Η AVMap GIS Α.Ε. υλοποίησε για το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής δικτυακό GIS με τις μονάδες υγείας τις οποίες και εποπτεύει το Νοσοκομείο. Για την καλύτερη διαχείριση του συστήματος η πληροφορία οργανώθηκε σε επίπεδα (layers) και το κάθε επίπεδο περιλαμβάνει ομοειδείς πληροφορίες.

Περισσότερα...

Η AVMap σε συνεργασία με το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων και την ΚΕ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού προχωρά σε ένα σημαντικό έργο που το βασικό του αντικείμενο συνίσταται στην κάλυψη αναγκών ψηφιοποίησης, ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης, και αξιοποίησης του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος που διαθέτει το Αρχαιολογικό Μουσείο και αφορά στην ανάπτυξη μιας Διαδικτυακής Πύλης για την ανάδειξη και προβολή των συλλογών του και της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου.

Περισσότερα...

Ολοκληρώθηκε η παράδοση, μηχανική, ηλεκτρολογική εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία των αυτόνομων φωτοσυστημάτων σύγχρονης τεχνολογίας LED, σε στάσεις αστικής συγκοινωνίας του Δήμου Πάρου, οι οποίες έως σήμερα δεν είχαν δυνατότητα ηλεκτροδότησης.

Περισσότερα...

Η AVMap GIS Α.Ε., υλοποίησε για λογαριασμό της εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ, την προμήθεια φωτοστυστημάτων PV-Led 25W με στύλο.

Περισσότερα...

Η AVMap GIS Α.Ε., υλοποίησε για λογαριασμό της εταιρείας Υδρόγειος Τεχνική Α.Ε., την προμήθεια και εγκατάσταση φωτοστυστημάτων PV-Led 25W με στύλο.

Περισσότερα...

Το έργο ECOFLOW στοχεύει να δημιουργήσει μια συστηματική και τυποποιημένη διαδικασία για την αξιολόγηση των οικολογικά αποδεκτών ροών σε ποταμούς και ρέματα των οποίων η ροή επηρεάζεται από την ανάπτυξη έργων υδρομάστευσης (φράγματα, λιμνοδεξαμενές, αντλητικά συγκροτήματα, κτλ).

Περισσότερα...

Το πρόγραμμα Ele.C.Tra. “Electric City Transport”, βασίζεται στο scooter sharing system και αποσκοπεί στη μείωση της περιβαλλοντικής μόλυνσης που οφείλεται στα ΜΜΜ και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου μέσω της προώθησης ενός νέου βιώσιμου μοντέλου αστικής μετακίνησης μέσω της χρήσης ηλεκτρικών σκούτερ.

Περισσότερα...

Ολοκλήρωση δικτυακού τόπου www.fasterproject.eu

Περισσότερα...

Για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου INTERREG MED 2G-MED09-03 "2Bparks, Creative sustainable management, territorial compatible marketing and environmental education To Be Parks, 2Bparks"  και για λογαριασμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναπτύχθηκαν ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εργαλεία ενώ παράλληλα υλοποιήθηκαν και στοχευμένες δράσεις δημοσιότητας σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Περισσότερα...

Αναπτύχθηκε ο επίσημος διαδικτυακός τόπος για λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την αναλυτική παρακολούθηση και επεξεργασία των δεδομένων υλοποίησης έργων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

Περισσότερα...

Για την φαρμακευτική εταιρεία Sanofi Aventis, αναπτύχθηκαν χαρτογραφικά δεδομένα για όλη την έκταση της Ελλάδας.

Περισσότερα...

Για το Δήμο Καστοριάς αναπτύχθηκε ένα πολυχρηστικό καινοτόμο ΓΠΣ με σκοπό την απεικόνιση του πολεοδομικού ιστού (οικοδομικά τετράγωνα, οδικό δίκτυο, σημεία ενδιαφέροντος ανά οικοδομικό τετράγωνο) και φυσικά τη διαχείριση πληροφοριών σχετικών με τα παραπάνω επίπεδα πληροφοριών.

Περισσότερα...

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, στις 15.07.2011, με την υπ΄αριθμό απόφαση 138/2011, αποφάσισε να προχωρήσει στην προμήθεια χάρτη του νέου Καλλικρατικού Δήμου.

Περισσότερα...

Για το Δήμο Μελισσίων πραγματοποιήθηκε προμήθεια φωτιστικών χαμηλής κατανάλωσης στα πλαίσια σχετικού πρόχειρου, ανοιχτού διαγωνισμού.

Περισσότερα...

Σελίδα 2 από 6