Support
Όμιλος Εταιρειών AVMap - Υλοποιημένα έργα

Όμιλος εταιρειών Βασιλόπουλου
ένας κόσμος υπηρεσιών

Tο έργο υποστήριξε τις υπηρεσίες του Δήμου στην ανάπτυξη και την οργάνωση των χωρικών δεδομένων του με εφαρμογές γεωπληροφορικής και πλέον είναι δυνατή:

Περισσότερα...

Το έργο της δημιουργίας της πλατφόρμας υλοποιείται τόσο για την πληροφόρηση όσο και για την διαφάνεια σε έργα και δράσεις, της τοπικής κοινωνίας του Δήμου Αιγάλεω.

Περισσότερα...

Για τον Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου αναπτύχθηκε με εφαρμογές Γεωπληροφορικής - GIS μια Γεωγραφική Βάση Δεδομένων που οργανώνει τόσο τα χωρικά δεδομένα όσο και τα αλφαριθμητικά.

 

Περισσότερα...

Στα πλαίσια του έργου έγινε καταγραφή των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Τανάγρας και αποτύπωσή τους σε GIS επίπεδα πληροφοριών. 

Περισσότερα...

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «E-modules on HistoPathology: a valuable online tool for students, researchers and professionals - HIPON», για το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

Το έργο αφορά τη διοργάνωση, υποστήριξη και επικοινωνία του συνεδρίου για το έργο HIPON καθώς και τη δημιουργία Webpage συνεδρίου HIPON, για την «Στρατηγικές και Δράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών ΕΠΕ (StratIS)»

 

 

Το έργο αφορά τη διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων καθώς και την υποστήριξη και προετοιμασία για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου, για την DALCOCHEM A.Β.Ε.Ε.Φ.Α. στο πλαίσιο της πράξης Συνεργασία 2011 – Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς - ΓΓΕΤ.

 

Στα πλαίσια του έργου έγινε καταγραφή των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ναυπακτίας και αποτύπωσή τους σε GIS επίπεδα πληροφοριών. 

Περισσότερα...

Στα πλαίσια του έργου έγινε καταγραφή των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Δέλτα και αποτύπωσή τους σε GIS επίπεδα πληροφοριών.

Περισσότερα...

Στα πλαίσια του έργου έγινε καταγραφή των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Σάμου και αποτύπωσή τους σε GIS επίπεδα πληροφοριών.

Περισσότερα...

H AVMap GIS Α.Ε. για λογαριασμό της Ανώνυμης Εταιρείας Ανάπτυξης, Διαχείρισης, Εκτίμησης και Διαμεσολάβησης Ακινήτων Pointers Property Services SA ανέπτυξε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών καταγραφής περιπτέρων του Δήμου Αθηναίων, στα πλαίσια του έργου «Οριζόντια μέτρα στήριξης αγοράς ακινήτων στο κέντρο της Αθήνας» της Εταιρείας Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής Αθηνών.

Περισσότερα...

Το έργο “GreenYourMove: Development and promotion of a co-modal journey planning platform to minimize GHG emission in Europe” αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο σχεδιασμού των μετακινήσεων, κατοίκων και τουριστών, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE και αποτελεί ένα από τα δύο έργα που εγκρίθηκαν προς υλοποίηση κατά το 2015 κάτω από τον άξονα Environment and Resource Efficiency. 

Περισσότερα...

H AVMap GIS Α.Ε. παρέχει ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη στην Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για την ανανέωση και συντήρηση των διαδικτυακών τόπων της Υπηρεσίας ΟΠΣ (http://www.ops.gr και http://www.anaptyxi.gov.gr). 

Περισσότερα...

Η AVMap GIS Α.Ε. υλοποίησε για λογαριασμό του Δήμου Αιγάλεω το έργο με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Αυτόνομων Φωτοσυστημάτων Σύγχρονης Τεχνολογίας σε Στάσεις Αστικής Συγκοινωνίας για το Δήμο Αιγάλεω», συνολικού προϋπολογισμού 99.753,00€, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ και πιο συγκεκριμένα απο το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Περισσότερα...

Η AVMap GIS A.E. υλοποίησε για λογαριασμό του Δήμου Μεγανησίου, το έργο “e-Μεγανήσι: Καινοτόμο Πληροφοριακό Σύστημα Τουριστικής Προβολής Δήμου Μεγανησίου”, το οποίο αφορά στην ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Τουριστικών Πληροφοριών (ΟΣΤΠ). Το έργο έχει συνολικό Π/Υ 61.788,61€ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους.

Περισσότερα...

Ολοκληρώθηκε η παράδοση, μηχανική, ηλεκτρολογική εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία των αυτόνομων φωτοσυστημάτων σύγχρονης τεχνολογίας LED, σε στάσεις αστικής συγκοινωνίας του Δήμου Πάρου, οι οποίες έως σήμερα δεν είχαν δυνατότητα ηλεκτροδότησης.

Περισσότερα...

Η AVMap GIS Α.Ε. υλοποίησε για το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής δικτυακό GIS με τις μονάδες υγείας τις οποίες και εποπτεύει το Νοσοκομείο. Για την καλύτερη διαχείριση του συστήματος η πληροφορία οργανώθηκε σε επίπεδα (layers) και το κάθε επίπεδο περιλαμβάνει ομοειδείς πληροφορίες.

Περισσότερα...

Ολοκλήρωση δικτυακού τόπου www.hiponproject.eu.

Υλοποιήθηκε ο δικτυακός τόπος για το έργο ICT – E-modules on HistoPathology: a valuable online tool for students, researchers and professionals, HIPON. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Lifelong Learning Programme (LLP) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερα...

Η AVMap GIS Α.Ε. υλοποίησε για λογαριασμό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνίου την πλατφόρμα "Bioresource Digital Display Tool & Mind Maps" στα πλαίσια του έργου "Symbiotic bio-energy Port Integration with Cities by 2020" (EPIC2020), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Intelligent Energy Europe (IEE) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερα...

Η AVMap σε συνεργασία με το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων και την ΚΕ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού προχωρά σε ένα σημαντικό έργο που το βασικό του αντικείμενο συνίσταται στην κάλυψη αναγκών ψηφιοποίησης, ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης, και αξιοποίησης του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος που διαθέτει το Αρχαιολογικό Μουσείο και αφορά στην ανάπτυξη μιας Διαδικτυακής Πύλης για την ανάδειξη και προβολή των συλλογών του και της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου.

Περισσότερα...

Σελίδα 2 από 7