Όμιλος εταιρειών Βασιλόπουλου
ένας κόσμος υπηρεσιών

Για το Δήμο Κρυονερίδας αναπτύχθηκε ένα πολυχρηστικό καινοτόμο ΓΠΣ με σκοπό τη διαχείριση πληροφοριών σχετικών σχετικών με την τοπογραφία, τη γεωμορφολογία

Περισσότερα...

Για το Δήμο Φλώρινας αναπτύχθηκε ένα πολυχρηστικό καινοτόμο ΓΠΣ με σκοπό τη διαχείριση πληροφοριών σχετικών με τον πολεοδομικό ιστό της πόλης και την απεικόνιση του.

Περισσότερα...

Ανάπτυξη ψηφιακής βάσης δεδομένων σε GIS για το πολεοδομικό σύστημα του Δήμου Σπάρτης.

Περισσότερα...

Για το Δήμο Ερυθραίας αναπτύχθηκε ένα καινοτόμο ΓΠΣ με σκοπό τη διαχείριση πληροφοριών σχετικών με τον πολεοδομικό ιστό της πόλης.

Περισσότερα...

Για το Δήμο Καστοριάς αναπτύχθηκε ένα πολυχρηστικό καινοτόμο ΓΠΣ με σκοπό τη διαχείριση πληροφοριών σχετικών με τον πολεοδομικό ιστό της πόλης και την απεικόνιση του.

Περισσότερα...

Για το Δήμο Ψαρών αναπτύχθηκε ένα πολυχρηστικό καινοτόμο ΓΠΣ με σκοπό τη διαχείριση πληροφοριών σχετικών με την τοπογραφία

Περισσότερα...

Για το Δήμο Ομηρούπολης αναπτύχθηκε ένα πολυχρηστικό καινοτόμο ΓΠΣ

Περισσότερα...

Ολοκλήρωση δικτυακού τόπου eclass.geoenvi.org.

Περισσότερα...

Ολοκλήρωση δικτυακού τόπου www.urbanflood.org.

Περισσότερα...

Για τον Δήμο Φούρνων αναπτύχθηκε ένα πολυχρηστικό ΓΠΣ με σκοπό την διαχείριση πληροφοριών σχετικών με την τοπογραφία, τη γεωμορφολογία, τη γεωλογία, την παράκτια ακτογραφία και την περιβαλλοντική διαχείριση της περιοχής.

Περισσότερα...

Ολοκλήρωση του δικτυακού τόπου byherinet.avmap.gr.

Περισσότερα...

Ολοκλήρωση δικτυακού τόπου www.alogos.gr.

Περισσότερα...

Σελίδα 6 από 6