Όμιλος εταιρειών Βασιλόπουλου
ένας κόσμος υπηρεσιών

Το έργο αφορά τη διοργάνωση, υποστήριξη και επικοινωνία του συνεδρίου για το έργο HIPON καθώς και τη δημιουργία Webpage συνεδρίου HIPON, για την «Στρατηγικές και Δράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών ΕΠΕ (StratIS)»