Όμιλος εταιρειών Βασιλόπουλου
ένας κόσμος υπηρεσιών

Tο έργο υποστήριξε τις υπηρεσίες του Δήμου στην ανάπτυξη και την οργάνωση των χωρικών δεδομένων του με εφαρμογές γεωπληροφορικής και πλέον είναι δυνατή:

  • η λειτουργία ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών του Δήμου που είναι πλήρως επεκτάσιμο, χωρίς περιορισμό στον αριθμό αδειών χρήσης και στηρίζεται σε τεχνολογία λογισμικού ανοιχτού κώδικα,
  • η πλήρης ανάπτυξη των επιπέδων πληροφοριών υποβάθρου για όλη την έκταση του Δήμου,
  • η πλήρης ανάπτυξη συμπληρωματικών επιπέδων πληροφορίας (γενικού χαρακτήρα, πολεοδομικού, δημοτικών και αστικών συγκοινωνιών, ζωνών στάθμευσης και ποδηλατοδρόμων, δικτύων υποδομής κ.ά.) για όλη την έκταση του Δήμου
  • η εκπαίδευση και εξοικείωση επιπλέον στελεχών του Δήμου με τη χρήση του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών και των χωρικών δεδομένων.