Όμιλος εταιρειών Βασιλόπουλου
ένας κόσμος υπηρεσιών

H AVMap GIS Α.Ε. για λογαριασμό της Ανώνυμης Εταιρείας Ανάπτυξης, Διαχείρισης, Εκτίμησης και Διαμεσολάβησης Ακινήτων Pointers Property Services SA ανέπτυξε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών καταγραφής περιπτέρων του Δήμου Αθηναίων, στα πλαίσια του έργου «Οριζόντια μέτρα στήριξης αγοράς ακινήτων στο κέντρο της Αθήνας» της Εταιρείας Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής Αθηνών.