Όμιλος εταιρειών Βασιλόπουλου
ένας κόσμος υπηρεσιών

Το έργο “GreenYourMove: Development and promotion of a co-modal journey planning platform to minimize GHG emission in Europe” αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο σχεδιασμού των μετακινήσεων, κατοίκων και τουριστών, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE και αποτελεί ένα από τα δύο έργα που εγκρίθηκαν προς υλοποίηση κατά το 2015 κάτω από τον άξονα Environment and Resource Efficiency. 

Πρόκειται για μια συνεργασία συνολικά 6 εταίρων από την Ελλάδα (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, AVMAP GIS A.E., ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και ΕΜΙΣΙΑ Α.Ε), την Τσεχία (CHAPS spol. s.r.o.) και την Ολλανδία (Stichting Plannerstack), συνολικού προϋπολογισμού 1.220.052€ και διάρκειας 35 μηνών (15/09/2015 – 14/09/2018).

Στο πλαίσιο υλοποίησής του προβλέπεται η ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας, ελεύθερα προσβάσιμης προς το κοινό, η οποία θα περιλαμβάνει χαρτογραφημένο όλο το δίκτυο των δημόσιων μέσων μεταφοράς (τρένο, προαστιακό, μετρό, αστικά και υπεραστικά λεωφορεία, τραμ, τρόλεϊ), τα δρομολόγια και τις στάσεις τους, καθώς επίσης και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία με αυτά. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα παρουσιάζει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον, καθώς εισάγει πρότυπες μεθόδους βελτιστοποίησης διαδρομών. Οι αλγόριθμοι που θα αναπτυχθούν, αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση των μέσων μεταφοράς, και επιτρέπουν στο χρήστη να συνδυάζει διαφορετικά μέσα μαζικής μεταφοράς και να ακολουθεί πάντα τον πιο γρήγορο και φιλικά περιβαλλοντικό τρόπο μετακίνησής του. Όλες οι λειτουργίες της πλατφόρμας θα είναι διαθέσιμες στο χρήστη και μέσω εφαρμογών έξυπνων συσκευών.

Πληροφορίες www.greenyourmove.org