Όμιλος εταιρειών Βασιλόπουλου
ένας κόσμος υπηρεσιών

INFOΔΡΑΣΗ

Πληροφόρηση και διαφάνεια σε δράσεις

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες του InfoΔράση αποδελτιώνουν, μέσα από το Διαύγεια, όλη τη δραστηριότητα του Δήμου (έργα, μελέτες, προμήθειες, εκδηλώσεις, συνεργασίες, κλπ). Και όλα αυτά καθημερινά, με συνέπεια και τυποποίηση, χωρίς να απασχολούμε ανθρώπινους πόρους από τις υπηρεσίες του Δήμου.

Municipal GIS: Το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση!


Εγγραφή στο newsletter μας για φορείς δημοσίου και για ιδιώτες

Δημόσιος τομέας

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Εταιρείες και Ιδιώτες

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Τα νέα μας

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Υλοποιημένα έργα

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112

Ο Όμιλος AVMap σήμερα

 • 1