Εταιρεία Ανδρέα Βασιλόπουλου
ένας κόσμος υπηρεσιών

INFOΔΡΑΣΗ

Πληροφόρηση και διαφάνεια σε δράσεις

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες του InfoΔράση αποδελτιώνουν, μέσα από το Διαύγεια, όλη τη δραστηριότητα του Δήμου (έργα, μελέτες, προμήθειες, εκδηλώσεις, συνεργασίες, κλπ). Και όλα αυτά καθημερινά, με συνέπεια και τυποποίηση, χωρίς να απασχολούμε ανθρώπινους πόρους από τις υπηρεσίες του Δήμου.

Municipal GIS: Το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση!

 


Alert 24/7

Πατήστε το κουμπί τώρα!

Το Alert 24/7 είναι ένα καινοτόμο σύστημα που συνδυάζει μια εφαρμογή άμεσων ειδοποιήσεων προσωπικής ασφάλειας, με μια πρωτοποριακή πλατφόρμα υπηρεσιών ασφάλειας, με σκοπό να εξυπηρετήσει κατοίκους, μέλη της ίδιας οικογένειας ή του ίδιου γκρουπ, μεμονωμένους τουρίστες ή γκρουπ τουριστών, ευπαθείς ομάδες και γενικά όλους αυτούς που μπορεί να βρεθούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Το Alert 24/7 υλοποιήθηκε ως τμήμα του έργου TOURISTA 24/7 στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από τo Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-01167

 

 


 


CitiALERT

Πλατφόρμα έγκαιρης ενημέρωσης κατοίκων και τουριστών

Το CitiALERT απευθύνεται σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, και ειδικότερα στους Δήμους, οι οποίοι έχουν την υποχρέωση της ενημέρωσης και της έγκαιρης προειδοποίησης των κατοίκων αλλά και των διερχομένων τουριστών, για καθημερινά προβλήματα και θέματα που προκύπτουν στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, όπως για παράδειγμα, το κλείσιμο δρόμων, η διακοπή υδροδότησης / ρευματοδότησης, το κλείσιμο των σχολείων, η ενημέρωση για έναρξη εγγραφών στους παιδικούς σταθμούς,  κ.α.

 

 


Εγγραφή στο newsletter μας για φορείς δημοσίου και για ιδιώτες

Δημόσιος τομέας

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Εταιρείες και Ιδιώτες

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Τα νέα μας

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

Υλοποιημένα έργα

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124

Η AVMap σήμερα

 • 1